Ordliste

Hjem » Ordliste

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

D

Do – vei / I den japanske kulturen er uttrykket “Do” sentralt. Ord som judo (den myke vei), budo (krigerens vei), kado (blomstenes vei), shodo (skriftens vei), chado (teens vei) er alle viktige deler av den japanske kulturen. Treningen er ofte streng, og mesterne stiller store krav til nøyaktighet. Ved å følge mesterens anvisninger så nøyaktig som mulig vil noen kunne få lære avanserte og “hemmelige” teknikker. Hvert nytt trinn på veien åpner nye perspektiver på de lavere trinnene. Derfor kan man alltid utvikle seg videre.

Dojo – treningshall / Ordet dojo kan ha flere betydninger. I våre dager er det vanlig å oversette uttrykket med treningshall, treningsrom eller stedet der man lærer veien. Opprinnelig ble uttrukket benyttet av buddhist-munker om et meditasjonsrom, eller et sted der man skulle bli åndelig inspirert. Ordet er satt sammen av to tegn. Det første tegnet, do, henviser til veien/metoden man trener der. Tegn nummer to, jo, betyr sted.

J

Ju – mykhet / Stavelsen ju som man finner igjen både i uttrykket judo og jujutsu er ganske komplekst. I utgangspunktet kan det være fristende å oversette det med myk, ettergivende, gi vei. Men dette gir ikke et fullstendig og riktig bilde av hva ju betyr. Stavelsen ju i judo skal vise oss at i denne kampformen benytter man en taktikk som innebærer at man gir etter for motstanderen, for i neste øyeblikk å kunne sette inn en effektiv teknikk. Dette uttrykkes godt på engelsk: “If pushed, then pull. If pulled, then push.” Det såkalte mykhetsprinsippet krever altså at det er en kraft man kan kan gi etter for. Dette innebærer i sin tur at et system som kun bygger på dette prinsippet ikke kan ha angrepsteknikker i det hele tatt. Man er dømt til å vente på at motstanderen skal angripe. Jigoro Kano så denne svakheten, og han mente som mange andre at “angrep er det beste forsvar”. Han beskrev dette slik: Disse eksemplene viser at prinsippet om å gi etter for motstanderens kraft er viktig. Men det finnes også eksempler på situasjoner det vektstangprinsippet er det viktigste for å kunne utføre et kast. Om vi dessuten tenker på at slag, spark, armbend og kvelinger må benyttes i virkelig selvforsvar, så trengs det noe mer enn mykhet for å beseire en motstander. Jigoro Kano skulle etter hvert komme fram til sitt eget prinsipp. Det går ut på at man skal bruke sin fysiske og mentale styrke på den mest effektive måten. Dette prinsippet mente Kano at man kunne benytte på alle områder i livet.

K

Kata – form / I Japan uttaler man dette tegnet enten som katachi eller som kata. Dette er et ord som ikke kan dekkes ved hjelp av et enkelt norsk ord. Det nærmeste man kommer er: form, mønster, fasong, stil, type, modell, mønster, design, konvensjon, tradisjon, sikkerhet eller stereotyp. Ordet kata oppfattes både som entall og flertall uten å legge til suffikser, og det kan oppfattes både som egennavn og fellesnavn.

S

Shihan – lærernes lærer / Shihan er en tittel som brukes i japanske kampformer. Ordet forklares som lærernes lærer, og det brukes som en betegnelse på utøvere på aller høyeste nivå. Den nøyaktige oversettelsen er: “Den som kommer med vann.”

Shihan brukes på ulike måter i ulike kampformer, men for de aller fleste er denne tittelen forbundet med enorm prestisje. Vedkommende får ofte privilegier og blir behandlet på beste måte av omgivelsene.

I den vestlige verden er man vant til spesifikke krav for å oppnå ulike former for status. Mens i Japan ser man ofte litt annerledes på det. Flere steder sier man for eksempel at du blir en shihan når andre begynner å omtale deg som det. I moderne japansk judo blir man automatisk en shihan når man oppnår 6. dan.

T

Tatami – matter / Gulvet i en dojo er vanligvis dekket med såkalte tatami – rismatter. Opprinnelig tilsvarte disse de mattene som ble benyttet i japanske hjem, men etterhvert har man utbedret disse noe slik at de demper fall på en mye bedre måte. Moderne judomatter kan nok ikke sammenlignes direkte med de tradisjonelle japanske rismattene, men de har det til felles at de demper harde sammenstøt meget godt. En vanlig judomatte er omtrent 3 cm tjukk, og den er stort sett 1 meter bred. Lengden er som oftest 1, 1½ eller 2 meter.


Del med vennene dine

Submit

Takk for at du stakk innom!

Lag gjerne et bokmerke ved å trykke cmd+d eller ctrl+d på tastaturet ditt. Hadde jo vært hyggelig om du stakk innom en annen gang også.

  • Mer enn 450 sider
  • Alt du trenger å vite om selvforsvar og judo
  • Oppdateres og fornyes hele tiden
Lukk dette vinduet

JudoMania på sosial medier

Er du aktiv på sosiale medier? Har du en Facebook-konto? Eller er du på Twitter?

Ta deg gjerne tid til å dele eller like JudoMania Online. Det er skikkelig oppmuntrende for meg (og den eneste lønna jeg får for strevet) :)