Ju no kata

0 Flares Facebook 0 Twitter 0 LinkedIn 0 Google+ 0 Email -- 0 Flares ×

Ju er et av de begrepene i judo som er lettest å tolke feil i den vestlige verden. Jigoro Kano brukte det engelske ordet «gentleness» når han skulle oversette ju. Men gentleness hadde en annen betydning for Kano enn for folk i den vestlige verden. Fleksibel vill sannsynligvis vært mer dekkende for hva Kano mente med ju.

Mange erfarne utøvere mener at denne kataen er en av de aller mest fysisk krevende – dersom den utføres riktig. Opprinnelig ble kataen lagd spesielt for kvinner som trente judo.

Oversikt over teknikkene i ju no kata

1. serie

 • Tsukidashi – slag med hånden
 • Kata oshi – skulderdytting
 • Ryote dori – holding med to hender
 • Kata mawashi – skuldervridning
 • Ago oshi – hake/kjevedytting

2. serie

 • Kirioroshi – slag/kutting nedover
 • Ryokata oshi – skulderdytting med to hender
 • Naname uchi – slag med utsiden av hånden
 • Katate dori – holding med en hånd
 • Katate age – enhåndsløfting

3. serie

 • Obi tori – grep i beltet
 • Mune oshi – dytte brystkassen
 • Tsukiage – slag oppover (uppercut)
 • Uchioroshi – slag nedover
 • Ryogan tsuki – slag mot begge øynene

Da Jigoro Kano utviklet Kodokan judo, fantes det et tilsvarende system – en syntese av ulike jujutsu waza – på Jikishin Ryu. På den ene siden var dette et konkurrerende system, men på den andre siden var det mer selvutslettende system fordi det var for likt jujutsu. I samtiden var jujutsu absolutt på vei ut av det gode selskap, og Jigoro Kano hadde vært forutseende nok til å kalle sitt system for judo slik at han markerte avstand til det gamle. Dessuten sørget han for å få offisiell støtte til sitt prosjekt. Det hadde man ikke gjort på Jikishin Ryu.

Et av virkemidlene Jigoro Kano brukte for å vise at judo var noe helt annerledes enn de gamle kampformene var ju no kata. Dersom ju no kata utføres korrekt gir den en god og helhetlig trening(1) helt i tråd med moderne prinsipper.

Kano så for seg at alle judoka i alle aldre skulle trene ju no kata. Og aller helst skulle katatreningen starte så tidlig som mulig. Gjennom denne formen or trening skulle folk utvikle en sunn sjel i et sunt legeme. I begynnelsen inneholdt ju no kata kun 10 teknikker, men dette ble etterhvert utvidet til 15 teknikker.

Ju no kata på Youtube

Fotnoter:
(1) I begynnelsen het denne kataen taiso no kata. Taiso betyr gymnastikk.


0 Flares Facebook 0 Twitter 0 LinkedIn 0 Google+ 0 Email -- 0 Flares ×

Takk for at du stakk innom!

Lag gjerne et bokmerke ved å trykke cmd+d eller ctrl+d på tastaturet ditt. Hadde jo vært hyggelig om du stakk innom en annen gang også.

 • Mer enn 450 sider
 • Alt du trenger å vite om selvforsvar og judo
 • Oppdateres og fornyes hele tiden
Lukk dette vinduet

JudoMania på sosial medier

Er du aktiv på sosiale medier? Har du en Facebook-konto? Eller er du på Twitter?

Ta deg gjerne tid til å dele eller like JudoMania Online. Det er skikkelig oppmuntrende for meg (og den eneste lønna jeg får for strevet) :)